Travnička cesta br. 4, 72000 Zenica +387 63 991 066 i +387 61 230 064 / Radno vrijeme: 08-00 - 16:00 / tapas@bih.net.ba

 

Samouslužna praonica

Na našoj lokaciji posjedujemo šest automatskih samouslužnih autopraonica. Opremljene su sistemima za pranje toplom vodom i specijalnim sredstvima za potpuno i detaljno uklanjanje nečistoća sa Vašeg vozila.

Automatska samouslužna autopraonica „Tapas“ d.o.o. Zenica sa sjedištem na adresi ZAVNOBIH-a br. 69, 72000 Zenica.


Samouslužna praonica