Travnička cesta br. 4, 72000 Zenica +387 63 991 066 i +387 61 230 064 / Radno vrijeme: 08-00 - 16:00 / tapas@bih.net.ba

 

Setovi

Piknik set sastoji se od stola i dvije klupe te je praktično rješenje za događaje na otvorenom. Dodatna praktičnost se ogleda u činjenici da je kompletan set sklopiv, te je samim time pogodan za transport bez velikih troškova, čak i ako se radi o većem broju setova.


Setovi